"La Bruixa d'Or" crea una App gratuita per evitar xocs de cotxes amb ciclistes